Asker bibliotek

Prosjektleder/Utvikler

Oppgave

Asker bibliotek ønsker å flytte sin nettside over på samme plattform som Asker kulturhus. De ønsker responsive nettsider. De har en kraftig økning av mobile brukere.

Løsing

Det blir valgt Wordpress CMS som ny plattform. I samarbeid med Webløft skal bibliotekets nettsider bytte plattform. Det blir nødvendig med en del endringer i både HTML/CSS. Løsningen skal blant annet kobles opp mot Bibliotekssystemer. Det vil bli behov for å uvikle egne moduler. Samt at Kultur i Asker skal gi kulturinnhold via XML-api.

Resultat

Prosjektet er pågående.

Besøk nettside

Lukk