Asker kulturhus full profil

Prosjektleder

Oppgave

Asker kulturhus har behov for en fornyelse av sin profil. Det blir et prosjekt som skal håndtere dette. Jeg leder prosjektet.

Løsning

Asker kulturhus får ny logo og profil, vi bruker eksterne konsulenter. I samarbeid med konsulentene får Asker kulturhus råd og veiledning. For å klare å opprettholde en sterk visuell tilstedeværelse og tydelig profil, så er det viktig at alle elementene i en visuelle profil blir implementert konsist og korrekt hvoren de vises.

Resultat

Asker kulturhus får en moderne og pen profil. For at den visuelle profil skal ha mest mulig effekt så må man bruke hvert element i profilen riktig. Dette er noe vi ønsker skal være viktig.

Lukk