Infoskjermer

Prosjektleder/Utvikler

Oppgave

Asker kulturhus ønsker å fase ut produksjon av plakater til trykk. Det ble derfor bestemt at kulturhuset skulle gå over til digitale plakater. Dette prosjektet ble mitt ansvar.

Løsning

Det ble kjøpt inn rundt 30 infoskjermer som erstattet manuelle plakatmontere. Sammen med eksterne konsulenter ble det laget design til hvordan arrangementene skulle presenteres på skjermene. Det ble laget responsive maler ved hjelp av HTML/CSS. Det blir laget 5 forskjellige maler. Innhold til skjermene blir hentet fra XML-api fra Kultur i Asker. Løsningen blir produsert ved hjelp av Wordpress CMS. Egen modul for skjermløsning ble utviklet.

Result

I dag prydes kulturhuset av vakre skjermplakater som alltid er oppdaterte. Ved hjelp av avansert API kan skjermløsningen brukes eksternt ved hjelp av URL og guid. Skjermene sjekker sin egen status før de viser innhold. På denne måten unngår man blanke/svarte skjermer.

Lukk